NOVICE

14.4.-16.4.2014 JobFair

Beri več...

FMC - bronasti sponzor na konferenci "Neprekinjeno poslovanje"

Beri več...

29.1.2014 Prvi izid FMC novic

Beri več...
 

Digitalni multimedijski arhiv
Dostopnost arhiviranih multimedijskih vsebin v vsakem trenutku in iz katerekoli lokacije predstavlja izziv modernega multimedijskega tržnega prostora in obenem predstavlja konkurenčno prednost tistim, ki so sposobni na učinkovit inoptimiziran nacin upravljati s svojim digitalnim multimedijskim arhivom. Vec različnih formatov digitalnih vsebin na enem mestu ter učinkovito posredovanje zahtevanih vsebin uporabnikom so ključni za uspeh vsake organizacije, ki se srečuje s potrebo arhiviranja, upravljanja arhiva in dnevne uporabe arhivskega gradiva.

Digitalni multimedijski arhiv predstavlja ključni del vsake poslovne organizacije. Pomembnost dobro zasnovanega digitalnega arhiva bo v prihodnje eksponentno naraščala, saj optimira poslovne procese, nudi fleksibilno upravljanje in je preprosto nadgradljiv. Prav tako je digitalni arhiv že na srednjeročni ravni finančno učinkovit.


Potrebe strank:


Uporaba multimedijskega arhiva je lahko dvosmerna. V prvem primeru gre za interno uporabo arhivskega materiala za potrebe opravljanja vsakodnevnih poslovnih procesov, v drugem primeru pa gre za uporabo, predelavo in posredovanje arhivskega gradiva zunanjim odjemalcem kot del poslovnega procesa v podjetju. Ne glede na končnega uporabnika arhivskega gradiva pa potrebne specifične lastnosti vhodnega in zhodnega arhivskega materiala sovpadajo.

 • Vhodno in izhodno arhivsko gradivo povzema množico različnih formatov (doc, pdf, wma, mp3, mpeg4, avi, tif …), kar dviguje stroške hrambe in uporabe gradiva
 • Potreba po učinkovitem upravljanju arhivskega gradiva
 • V nedigitaliziranih in digitaliziranih arhivih se soočamo sčasovno potratnimi načini iskanja
 • Nenehna potreba po razširitvi fizičnih potreb arhiva
 • Potreba po hitrem plasiranju arhivskega materiala do uporabnika
 • Zagotavljanje protokola avtenticiranega in avtoriziranega dostopa do arhivskega gradiva
 • Različne programske platforme in strojna oprema strank


Rešitev:


V sklopu partnerstva podjetij FMC d. o. o. in Fotospring d. o. o. stranki zagotovimo celovito rešitev zajema, digitalizacije, hrambe in upravljanja vašega digitalnega arhiva.

1. Zajem, digitalizacija in restavriranje obstoječega arhivskega gradiva

Vhodni formati:
 • film: 8 mm, Super 8 mm, 16 mm, 35 mm …
 • video: Beta SP, Beta Digital, u-matic …
 • avdio: kaseta, vinilne plošče, avdio trak
 • fotografije in ilustracije: črno-bele ali barvne fotografije, diapozitivi, ilustracije, risbe, črno-beli negativi …
 • dokumenti
 • opremljanje arhivskega gradiva z metapodatki

2. Hramba – podatkovni sistemi
 • svetovanje za postavitev digitalnega skladišča
 • dobava opreme, izgradnja in postavitev digitalnega skladišča
 • oprema in logistika za skladiščenje velikih količin podatkov do 100TB in več

3. Upravljanje arhiva

 • programska oprema za upravljanje digitalnega arhiva
 • avtomatizirano transkodiranje digitalnih podatkov (zajem multiplih formatov in generiranje poljubnih izhodnih formatov)
 • vzpostavitev protokola avtentikacije in avtorizacije na ravni uporabnika za uporabo arhivskega gradiva
 • sistem sledenja sprememb, opravljenih na arhivskem gradivu (ohranitev izvirnika in vseh generiranih različic)
 • avtomatsko generiranje oglednih datotek za učinkovito iskanje po arhivskem gradivu
 • sistem apliciranja metapodatkov pred vhodom v arhiv
 • preprosto »google stil« iskanje po arhivskem gradivu

4. Varnost
 • polna strojna redundanca celotnega arhiva za popolno varnost pred izgubo podatkov
 • ločena kolokacija podatkovnega skladišča za primer nepredvidljivih dogodkov (disaster recovery)
 • FMC podatkovni center Complete-datacenter.com  (upravno območje - nacionalna certifikacija)

Prednosti rešitve:


 • Dostopnost arhivskega gradiva multiplih formatov po želji uporabnika
 • Integracija z obstoječo IT infrastrukturo stranke - strojno in programsko opremo (OSX, WIN, LIN,…)
 • Nadzorovan dostop (avtorizacija, avtentikacija) do gradiva s strani uporabnikov
 • Simultana uporaba arhivskega gradiva in kolaborativno delo
 • Delo iz oddaljene lokacije in nadzorovano delo z zunanjimi izvajalci
 • Učinkovito iskanje arhivskega gradiva preko predapliciranih metapodatkov (google stil)
 • Zmanjšanje potreb po fizičnem prostoru in neomejene možnosti nadgradnje skladišča
 • Moderni tehnologiji primeren tip arhiva, ki se bo razvijajoči - se tehnologiji tudi prilagajal
 • Popolna varnost celotnega digitalnega arhiva pred izgubo podatkov


Pokličite za brezplačno predstavitev rešitve ali najem testnega multimedijskega arhiva, v katerega vam lahko vnesemo vaše demo arhivske materiale.KONTAKT:

Boštjan Mencigar
 
T: +386 (0)59 209 321
E: bostjan.mencigar@fmc.si 
Ta stran uporablja piškotke. Preberite si, katere piškotke uporabljamo in zakaj.