NOVICE

Uspešen zaključek prve DATA CENTER konference

Beri več...

5.6.2014 PRVA DATA CENTER konferena

Beri več...

Vabilo na Konferenco SUVI

Beri več...
 

KOGA SI ŽELIMO V EKIPI
Zavedamo se, da tretjino svojega življenja preživimo v službi, zato smo podjetje približali vsakemu. Vsak ima svoj kotiček, ki si ga lahko poljubno uredi.

Kot ekipa skupaj hodimo v hribe, se prijavljamo na maratone, združujemo skupne dejavnosti in s tem omogočimo vsakemu, da med nami preživi vse prej kot stresne ure.

Zato smo pri izboru bodočih zaposlenih zelo pazljivi, saj je naše osnovno načelo, da se vrednost podjetja skriva v enotnosti ekipe.

Če misliš, da si pravi/a za FMC ekipo, se prijavi na razpisana delovna mesta.

CV oziroma prijave z življenjepisom sprejemamo na zaposlitev@fmc.si.

 

Razpis za delovno mesto direktorja IT rešitev

   

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:                                                   

 • visoka ali univerzitetna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj ter strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje področja dela IKT tehnologij
 • aktivno znanje slovenskega jezika.

 

  Pisni vlogi mora kandidat priložiti:

  1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
  2. dokazilo o doseženi delovni dobi
  3. dokazilo da:                     
                         
  • je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na zaporno kazen;
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
    

   Direktorja IT rešitev na podlagi tega razpisa imenuje direktor FMC. Mandat direktorja traja 4 leta, po izteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan.

   Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje do 31. avgusta 2014, na elektronski naslov: zaposlitev@fmc.si s pripisom »Razpis za delovno mesto direktorja IT rešitev«.

   Prijavljeni kandidati bodo o nadaljnih postopkih pisno obveščeni v roku 15 dni.

   Ta stran uporablja piškotke. Preberite si, katere piškotke uporabljamo in zakaj.