NOVICE

Vabilo na konferenco EDID 2014

Beri več...

Uspešen zaključek prve DATA CENTER konference

Beri več...

5.6.2014 PRVA DATA CENTER konferena

Beri več...
 

KOGA SI ŽELIMO V EKIPI
Zavedamo se, da tretjino svojega življenja preživimo v službi, zato smo podjetje približali vsakemu. Vsak ima svoj kotiček, ki si ga lahko poljubno uredi.

Kot ekipa skupaj hodimo v hribe, se prijavljamo na maratone, združujemo skupne dejavnosti in s tem omogočimo vsakemu, da med nami preživi vse prej kot stresne ure.

Zato smo pri izboru bodočih zaposlenih zelo pazljivi, saj je naše osnovno načelo, da se vrednost podjetja skriva v enotnosti ekipe.

Če misliš, da si pravi/a za FMC ekipo, se prijavi na razpisana delovna mesta.

CV oziroma prijave z življenjepisom sprejemamo na zaposlitev@fmc.si.

 

  

RAZPIS

za delovno mesto sistemskega inženirja m/ž

 

Opis delovnega mesta:    

 • vodenje in izvajanje projektov na področju informacijske tehnologije, s poudarkom na VMware in odprtokodnih rešitvah,
 • nadzor in izvajanje aktivnosti na zgoraj omenjenih področjih,
 • priprava arhitekturnih rešitev na področju informacijske infrastrukture,
 • sodelovanje pri predprodajnih aktivnostih.

 

Pričakovanja, zahteve:    

 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju sistemske administracije,
 • poglobljeno poznavanje VMware okolja,
 • dobro poznavanje strežniške strojne opreme in diskovnih polj,
 • zaželeno poznavanje odprtokodnih rešitev,
 • pridobljeni certifikati na VMware področju
 • samoiniciativnost, odgovornost in usmerjenost k cilju,
 • sposobnost timskega dela,
 • pripravljenost na občasno delo izven rednega delovnega časa,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B-kategorije.

 

Ponujamo:   

 • zanimivo in dinamično delo,
 • priložnost dela z najnovejšimi tehnologijami na področju informacijske infrastrukture,
 • možnost izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja.

 

Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje do 16. oktobra 2014, na elektronski naslov: zaposlitev@fmc.si s pripisom »Razpis za delovno sistemskega inženirja«.

Prijavljeni kandidati bodo o nadaljnjih postopkih pisno obveščeni.

 

RAZPIS

za delovno mesto direktorja IT rešitev

   
 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kadidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:            

                                       

 • visoka ali univerzitetna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj ter strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • dobro poznavanje IKT tehnologij,
 • izkušnje pri načrtovanju infrastrukturnih rešitev,
 • sposobnost predprodajne podpore,
 • komunikacijske in prodajne sposobnosti,
 • izkušnje pri vodenju,
 • izkušnje iz projektnega vodenja ter poznavanje ustreznih metodologij,
 • aktivno znanje slovenskega jezika.

 

  Pisni vlogi mora kandidat priložiti:

   

  1. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
  2. Dokazilo o doseženi delovni dobi.
  3. Dokazilo da:                                    
  • je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na zaporno kazen;
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
    

   Direktorja IT rešitev na podlagi tega razpisa imenuje direktor FMC. Mandat direktorja traja 4 leta, po izteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan.

   Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje do 19. septembra 2014, na elektronski naslov: zaposlitev@fmc.si s pripisom »Razpis za delovno mesto direktorja IT rešitev«.

   Prijavljeni kandidati bodo o nadaljnjih postopkih pisno obveščeni v roku 15 dni.

   Ta stran uporablja piškotke. Preberite si, katere piškotke uporabljamo in zakaj.